Zmień język

OEM/ODM

Produkcja zlecona w procesie budowania własnej marki

OEM/ODM

Czym jest OEM?

Original Equipment Manufacturer, OEM (dosłownie producent oryginalnego wyposażenia) – przedsiębiorstwo sprzedające pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy. Termin jest mylący, gdyż OEM nie zawsze jest wytwórcą, a nawet nie jest producentem, lecz czasem tylko sprzedawcą sprzętu dla użytkownika końcowego, choć zdarza się też, że jest jego projektantem [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Original_Equipment_Manufacturer].

Czym jest ODM?

ODM – Original Design Manufacturer (ang.) – przedsiębiorstwo, którego produkty ostatecznie będą nosiły logo innej firmy. Taki model prowadzenia działalności opiera się na korzystaniu przez inne firmy z outsourcingu. Różnica pomiędzy ODM a OEM polega na tym, że w przypadku ODM firma nie tylko produkuje ale również projektuje swoje wyroby [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Original_Design_Manufacturer].

Czym jest Outsourcing?

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing].

Jaki jest model produkcji firmy ELETOR?

Firma ELETOR produkuje urządzenia zarówno w modelu OEM jak i ODM. Produkujemy urządzenia pod własną marką, jak również pod markami naszych zleceniodawców. W procesach produkcyjnych występujemy również jako producent OEM, ODM oraz jako zleceniodawca.

Jakie są zalety produkcji w różnych modelach?

Odpowiadając na to pytanie, należy wziąć pod uwagę, że cały proces produkcji każdego urządzenia składa się z wielu zależnych od siebie etapów, takich jak: projektowanie, outsourcing, komplementacja półproduktów, badania i kontrola jakości prototypu, wprowadzenie poprawek do projektu, certyfikowanie, opisanie projektu wraz z instrukcją użytkowania, zlecenie produkcji masowej, komplementacja produkcji masowej, dystrybucja. Oczywiście, każdy z tych etapów podzielony jest na podetapy, które mają znaczenie dla całego procesu produkcyjnego.

Wyprodukowanie, chociażby jednego typu urządzenia, w jednym zakładzie – często jest niemożliwe. Obecnie, głównie ze względów ekonomicznych, odchodzi się od niezależnych zakładów produkcyjnych w kierunku tych wysoce wyspecjalizowanych. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko finansowe, ale również praktyczne. W rzeczywistości oznacza to, że nie potrzeba mieć w swoim zakładzie drogiego parku maszynowego, aby być producentem wysoce zaawansowanych technologicznie produktów. Mając projekt jednego urządzenia – można wyprodukować go przy pomocy, nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, bez ich fizycznego posiadania. To jest właśnie ideą outsourcingu – zlecenia na zewnątrz etapu produkcyjnego, bez konieczności ponoszenia kosztów stałych danego etapu.

Jakie są wady produkcji w różnych modelach?

Główną wadą i przeszkodą w produkcji poza siedzibą firmy jest czas. Zlecając produkcję na zewnątrz należy się liczyć z ograniczonym wpływem na szybkość wykonania danego etapu. Zleceniobiorca ma swoje cykle produkcyjne oraz ograniczone zasoby, które sprawiają, że nasz etap produkcyjny jest od nas niezależny. Oczywiście można umówić się co do czasu wykonania danej produkcji. Praktyka pokazuje jednak, że niezwykle rzadko udaje się skończyć zlecenie produkcyjne w zakładanym czasie. W całym cyklu produkcyjnym, wystarczy żeby jedno ogniwo zadziałało nieterminowo, żeby cały proces produkcyjny został opóźniony.

Co jest rdzeniem działalności firmy ELETOR?

W czasach globalizacji, ograniczoności zasobów, a także galopującego postępu technologicznego, zakłada się, aby każdy wykonywał to – na czym zna się najlepiej. W praktyce może to oznaczać pozostawienie w swoim zakładzie działu, który oznacza jedynie rdzeń całej jego działalności.

Istotą działalności firmy ELETOR jest dział inżynieryjny oraz informatyczny. Mówiąc w skrócie rdzeniem naszej firmy są działy do projekcji i analizy informacji. Oprócz działów głównych, posiadamy również dział księgowości, komplementacji produkcji oraz serwisu.

W dziale inżynieryjnym projektujemy nowe urządzenia oraz dostosujemy je do bieżących wymagań klientów. Dział informatyczny połączony jest z działem projektowym ze względu na wspólne bazy danych. W dziele IT zarządzamy danymi firmy w sieci wewnętrznej i zewnętrznej, ale przede wszystkim piszemy programy do naszych urządzeń oraz tworzymy wirtualny kanał dystrybucyjny w postaci naszego sklepu internetowego oraz witryn internetowych – informacyjnych i społecznościowych. Dział projektowy oraz IT stanowią rdzeń naszej firmy. Dla prawidłowego działania firmy, działy te nigdy nie zostaną zlecone na zewnątrz ze względu na to, że stanowią silną gałąź naszej firmy. Mówiąc wprost – to, na czym znamy się najlepiej.

Oprócz działów kluczowych, posiadamy również działy pomocnicze, tj. księgowość, komplementację i serwis, które również – ze względu na istotność dla całej firmy, są w pełni wdrożone i nie podlegają zleceniu na zewnątrz.

Dział księgowości stanowi dla nas główne narzędzie do podejmowania decyzji zarządczych. To dzięki bieżącym informacjom finansowym możemy skutecznie planować procesy produkcyjne oraz inwestycyjne. W dziale komplementacji składamy półprodukty, które przychodzą do naszego zakładu od naszych zleceniobiorców. Etap składania urządzeń w produkty gotowe, programowanie, kontrola jakości oraz pakowanie odbywają się w naszej firmie, jednak poszczególne elementy składające się na półprodukty – zlecane są innym podmiotom, zgodnie z naszym projektem. Dział serwisowy połączony jest z działem komplementacyjnym. W tym miejscu dokonujemy napraw serwisowych i gwarancyjnych naszych urządzeń.

Który z modeli produkcyjnych jest najlepszy?

Wszystkie definicje o skrajnym znaczeniu (najczęściej z przedrostkiem “naj”), tj. najlepszy, najgorszy, najładniejszy, najbrzydszy, obarczone są dużym marginesem relatywizmu. To, co dla nas jest najlepsze, nie oznacza, że takie samo musi być dla Ciebie i Twojej firmy.

My wybraliśmy zróżnicowany model produkcyjny ze względów ekonomicznych i praktycznych. Naszą mocną stroną jest projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów sterowniczych. W tym jesteśmy najlepsi i to stanowi podstawę naszej działalności. Na tym się skupiamy i rozwijamy. Jednakże, oczywistym jest, że sam projekt – mimo że stanowi serce układu, jest jedynie początkiem procesu produkcyjnego. Biorcą pod uwagę sezonowość popytu, skalę produkcji, brak wyspecjalizowanego parku maszynowego oraz wyszkolonej kadry, dużą część procesu produkcyjnego zlecamy na zewnątrz. Produkcja płyt PCB, obróbka części metalowych, częściowa obróbka obudów, montaż modułów elektronicznych, sitodruk naklejek elewacyjnych, logistyka elementów elektronicznych i wiele innych, odbywają się poza siedzibą firmy – w wysoce wyspecjalizowanych i wyselekcjonowanych zakładach, które wykonują powierzone przez nas etapy produkcyjne zgodnie z posiadaną wiedzą i zasobami. Każda z firm, biorąca udział w procesie produkcji naszych urządzeń, stanowi ogniwo w łańcuchu dostaw. Niestety, gdy chociażby jeden z elementów etapu produkcyjnego nie dojedzie do nas na czas, wówczas cała produkcja jest opóźniona. Staramy się, aby produkcja była zaplanowana optymalnie, bez przestojów, jednakże czasami – szczególnie przy zwiększonym popycie lub braku na rynku jednego z elementów elektronicznych, zdarza się, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć zamówień na czas. To udałoby się zniwelować, gdyby wszystkie etapy produkcyjne były realizowane w naszym zakładzie. Jednakże, z obiektywnych przyczyn, na razie jest to niemożliwe do realizacji.

Czy każdy sukces ma wielu ojców?

Zakładając, że sukcesem nazwiemy gotowy produkt przeznaczony do dystrybucji, w świetle powyższych treści, można z całą pewnością powiedzieć, że każdy sukces ma wielu ojców. To popularne powiedzenie, choć sprzeczne z naturą, bo w większości każda istotna żywa ma jednego ojca, to jednak w przypadku procesu produkcyjnego – jest prawdziwa. Widząc na półce sklepowej produkt oznaczony charakterystycznym logotypem lub znakiem towarowym, często myślimy, że właściciel danego loga jest również producentem produktu. W większości przypadków, tak jednak nie jest. My również, sygnując produkt marką ELETOR, nie jesteśmy w pełni jego producentem. Po naszej stronie są wszystkie etapy, które składają się na jakość produktu, tj. projekt, program, dobór podzespołów elektronicznych, zleceniobiorców, certyfikacja, kontrola jakości, komplementacja. Oznaczając produkt finalny naszym logotypem ELETOR, pieczętujemy jego zgodność z naszymi wymaganiami. Mimo, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać każdego etapu produkcji, nie oznacza to, że nie możemy wyprodukować wysokiej jakości produktu, z użyciem zaawansowanych technologii. Nie ma w tym nic złego. Każdy robi to, na czym zna się najlepiej. Wysoka specjalizacja naszych usługobiorców jest pomocna w planowaniu naszych procesów produkcyjnych.

Z biegiem lat, gdy nabieraliśmy zaufania naszych dystrybutorów, zaczęliśmy również otrzymywać zlecenia produkcji naszych urządzeń pod inną marką – klasyczny OEM. Cały projekt wraz z wykonaniem był po naszej stronie, natomiast znakowanie produktu było pod innym znakiem towarowym. Mimo, że sami budujemy identyfikację naszej marki ELETOR, rozumiemy motywację naszych zleceniodawców. Są to głównie podmioty wyspecjalizowane w znajomości branży, np. zootechnice – i to stanowi ich mocną stronę. Firmy te wiedzą przede wszystkim jak urządzenie ma działać i jakie funkcje spełniać. To wystarczy, żeby zlecić produkcję urządzenia podmiotowi, który się w tym specjalizuje, ma doświadczenie w branży i organizacji produkcji.

Dlaczego ELETOR produkuje dla innych marek?

Mówiąc w skrócie – bo jest to dla nas honor i satysfakcja. Gdy zgłasza się do nas firma, która chce sprzedawać nasze produkty pod swoją marką, jest to dla nas sygnał, że nasze produkty budzą jej zaufanie na tyle, że ich jakość jest w stanie sygnować własnym logotypem.

Jak zlecić nam produkcję?

Jak wspomnieliśmy wyżej, produkujemy zarówno w modelach OEM, jak i ODM. Każde ze zleceń produkcyjnych rozpatrujemy indywidualnie, dlatego też w celu omówienia szczegółów, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: