Zmień język

Czy opłaca się zainwestować w wentylatory EC ebm-papst?

Słów kilka o tym jak powstawał autorski kalkulator oszczędności wentylatorów ebm-papst z silnikami EC versus AC

Chociaż wentylatory z silnikami elektroniczne komutowanymi są niemal trzykrotnie droższe od analogicznych silników asynchronicznych, to jednak – przy założeniu, że wentylacja jest stałym i istotnym kosztem w hodowli zwierząt inwentarskich, można rozważyć zakup droższego wentylatora, który pozwoli inwestorowi zmniejszyć rachunki za prąd. Oczywiście, zwrot z inwestycji jest skorelowany z wysokością stawek za prąd oraz indywidualnym poziomem użytkowania wentylacji, dlatego też postanowiliśmy przygotować narzędzie, które pozwoli samodzielnie oszacować w pieniądzu wysokość korzyści.

Dziś pracowaliśmy nad kalkulatorem do obliczania oszczędności wynikającej z użytkowania wentylatorów EC zamiast AC firmy ebm-papst.

Kalkulator oszczędności EC

Pomiar prędkości obrotowej wentylatora AC przy użyciu tachometru

Do pomiarów wykorzystaliśmy dwa wentylatory ścienne firmy ebm-papst o średnicy 63 cm i różnych typach – AC (silnik asynchroniczny) i EC (silnik elektronicznie komutowany).

Przy wykorzystaniu tachometru oraz naszego sterownika wentylacji SC-S dokonaliśmy pomiaru mocy przy różnej prędkości obrotowej silników.

Kalkulator oszczędności EC

Pomiar prędkości obrotowej wentylatora EC przy użyciu tachometru i sterownika  wentylacjiEletor SC-S

Wyniki pomiarów nanieśliśmy do arkusza kalkulacyjnego i wyznaczyliśmy wykresy, które zobrazowały różnice w zużyciu prądu przez oba wentylatory. Dane te pozwoliły nam ułożyć model matematyczny do kalkulatora oszczędności.

Kalkulator oszczędności ebm-papst EC

Praca w arkuszu kalkulacyjnym

Założeniem kalkulatora ma być wyliczenie rocznej oszczędności wynikającej z użycia wentylatorów EC zamiast AC. Użytkownik aplikacji, po wprowadzeniu danych ze swojego rachunku za prąd, będzie mógł samodzielnie wyliczyć, ile rocznie zaoszczędzi użytkując wentylator EC. Dla prawidłowego działania kalkulatora potrzebne są dane takie jak: cena za kWh, cena opłaty przesyłowej oraz poziom wentylacji, na której najczęściej pracują wentylatory w pomieszczeniu inwentarskim (od 0-100%).

Różnica pomiędzy wykresem niebieskim (AC) a czerwonym (EC) to obszar oszczędności. Widać wyraźnie, że różnice w poborze prądu są duże. Ile wynosi ta różnica w pieniądzu? To właśnie obliczy nasz kalkulator.

Już wkrótce na blogu pojawi się artykuł z gotowym kalkulatorem wraz z instrukcją do jego prawidłowego użytkowania.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: