Zmień język

Zarząd spółki ELETOR, 22 maja 2024 roku, na zaproszenie Pani dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek, prof. UMK, Kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczył w konferencji pn. „Kazachstan jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”. Wśród zaproszonych gości był m.in. Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce – Jego Ekscelencja Alim Kirabayev, a także przedstawiciele ambasad, polskich instytucji rządowych i samorządowych, biznesu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej, regionalnych instytucji okołobiznesowych oraz środowiska naukowego.

Organizatorzy zadbali, aby wśród prelegentów wystąpili m.in. kompetentni przedstawiciele firm posiadających własne bogate doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej w Kazachstanie. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziły wystąpienia Pani Katarzyny Kania-Michalunio – dyrektor ds. compliance POLPHARMA SA, wcześniej dyrektor Działu Handlowego Santo JSC w Kazachstanie oraz Pań z firmy TRANS-RACH; Marty Łagód – dyrektor handlowej, a także Tamary Dzemidovich – koordynatorki floty.

Dzień Republiki Kazachstanu był jednym z wydarzeń w ramach XI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, któremu w tym roku przyświecało hasło: “Looking Beyond the Horizon. Changing Dynamics of International Relations in Asia.” – tłum. ang. „Patrząc poza horyzont. Zmieniająca się dynamika stosunków międzynarodowych w Azji”.

Kazachstan wzbudza coraz większe zainteresowanie, zarówno światowych eksporterów, jak i inwestorów bezpośrednich. My również patrzymy bardzo śmiało w kierunku azjatyckim, szukając szans eksportowych, mimo że z tymi krajami łączą nas głównie długoletnie relacje handlowe w ramach transakcji importowych. W partnerach biznesowych z Kraju Środka i ościennych cenimy pracowitość, uczciwość, terminowość oraz nienaganną kulturę pracy. To dobra podstawa do dalszych, wspólnych interesów i rozwoju spółki ELETOR w ramach internacjonalizacji naszej aktywności gospodarczej na rynkach azjatyckich.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: