Zmień język

Sprawozdanie z badań bloczków linowych LT/282/2017

Pod koniec roku 2017 wysłaliśmy dwa typy bloczków linowych do laboratorium badawczego. Przedmiotem testów było badanie wytrzymałości bloczków poprzez określenie maksymalnej siły potrzebnej do zniszczenia obiektu. Testy zostały wykonane przez Jednostkę Opiniującą, Atestującą i Certyfikującą Wyroby TEST Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Przetestowaliśmy łącznie sześć losowych próbek (po trzy z dwóch modeli bloczków linowych), które znajdują się w ofercie sprzedażowej naszej firmy.

Wśród obiektów badawczych były bloczki linowe o następujących nazwach handlowych:

  • RP-105MM-R-CI-PC
  • RP-45MM-W-N

Bloczek linowy RP-105MM-R-CI-PC

Na początku stycznia 2018 roku otrzymaliśmy sprawozdanie z badań. Dokument obejmuje informacje o przyjętej technice i warunkach, w których przeprowadzono testy oraz wnioski z badań. Z każdego modelu przebadano trzy losowe, nowe i nienoszące śladów użytkowania próbki.

Widok badanego elementu przed badaniem

Próbki w postaci gotowych wyrobów handlowych.

Zdjęcia na podstawie sprawozdania z badań nr LT/282/2017.

Przebieg badań

Badania wykonano przy użyciu termohigrobarometru LB-706B, termohigrometru LB-701 oraz maszyny wytrzymałościowej ZD-100. Warunki środowiskowe pomieszczenia, w którym przeprowadzono testy – temperatura: ok. 22 stopni Celsjusza, wilgotność ok. 39%. Na poniższych zdjęciach przedstawiono sposób zamocowania elementów badawczych podczas badania.

Zdjęcia na podstawie sprawozdania z badań nr LT/282/2017.

Wyniki badań

Bloczki linowe zamontowano zgodnie z przeznaczeniem za pomocą lin stalowych i poddano działaniu siły aż do zniszczenia. Widok elementów po badaniu przedstawiono na poniższych zdjęciach.

W wyniku przeprowadzonych badań wskazano, że maksymalne dopuszczalne obciążenie podczas pracy dla bloczków linowych wynosi odpowiednio:

  • RP-105MM-R-CI-PC – 716 kg
  • RP-45MM-W-N – 25,2 kg

Zdjęcia na podstawie sprawozdania z badań nr LT/282/2017.

Pełna treść sprawozdania z badań LT/282/2017

Pełną treść sprawozdania, o którym mowa w powyższym artykule, można przeczytać klikając tu.

Gdzie kupić bloczki linowe?

Bloczki linowe można kupić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. W kartach katalogowych znajdą Państwo więcej informacji o bloczkach oraz polecane przez nas towary uzupełniające.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: