Zmień język

W okresie letnim br. spółka ELETOR opracowała projekt systemu monitorowania powietrza w suszarniach ziół. System został przygotowany na bazie sterownika Speed Control 12 z modyfikacją oprogramowania pod dedykowane potrzeby Klienta.

Głównymi parametrami, które podlegały kontroli były temperatura oraz wilgotność. Projekt zrealizowano dla dwupiętrowej suszarni podłogowej o powierzchniach 90 m2 na każdy poziom. Nasz system sterowania uzupełniły dwa wentylatory wyciągowe umieszczone na każdym z poziomów suszarni.

System pracuje u Klienta od 29 lipca 2020 r. 4 września br. otrzymaliśmy od Klienta informację zwrotną, że dzięki naszemu projektowi, proces suszenia ziół przyspieszył o około 20%. Pomiar korzyści został ustalony w oparciu o historyczne obserwacje i doświadczenia Klienta.

Urządzenia sterujące opracowane przez spółę ELETOR
Wewnętrzny widok suszarni
Zewnętrzny widok suszarni

#eletor#suszarnia#zioła#herbes#driedherbs#herbs


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: