Zmień język

Ograniczenie emisji hałasu w wentylatorach HyBlade firmy ebm-papst

HyBlade firmy ebm-papst

Systemy optymalizujące poziom temperatury powietrza są często źródłem uciążliwego hałasu. Jego najczęstszą przyczyną, zarówno w układach klimatyzacyjnych, chłodzących, jak i grzewczych, jest praca wentylatorów, obecnych we wszystkich tego typu urządzeniach. Artykuł prezentuje rozwiązania zastosowane w konstrukcji wentylatorów serii HyBlade® firmy ebm-papst, mające na celu ograniczenie głośności ich pracy.

Jednym z podstawowych elementów budowy wszystkich urządzeń wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych jest wentylator. Najczęściej też to właśnie on wpływa na głośność pracy całego urządzenia. Obecnie, z powodu wymagań narzucanych przez poziom komfortu pomieszczeń oraz, często, przez zalecenia norm, poziom hałasu, obok parametrów wydajnościowych, stał się bardzo ważnym wskaźnikiem technicznym wentylatorów – interesującym zarówno dla producentów, jak i użytkowników tych urządzeń. Z tego powodu producenci wentylatorów w procesie doskonalenia produktów koncentrują się na jak najskuteczniejszym wyeliminowaniu generowanych przez nie dźwięków. Specjalnie przygotowane do tego typu prac laboratoria pozwalają dokładniej zlokalizować przyczynę uciążliwego hałasu i znaleźć najskuteczniejsze metody jego ograniczenia.

Wentylatory osiowe

Takiego rodzaju badania pozwoliły firmie ebm-papst przeanalizować główne źródła powstawania hałasu w wentylatorach osiowych. Pomiary wykazały, że największy hałas powstaje w dwóch miejscach łopatki wentylatora osiowego.

Są to:

  • krawędź natarcia łopatki,
  • zakończenie łopatki najbardziej oddalone od silnika po stronie ssania.
Symulacja rozkładu poziomu emisji hałasu - łopatka wentylatora osiowego

Symulacja rozkładu poziomu emisji hałasu – łopatka wentylatora osiowego

HyBlade ebmpapst Axial Fan

Technologia HyBlade®

Pozostałe części łopatki wentylatora osiowego, a w szczególności krawędź spływu nie mają dla powstawania dźwięku większego znaczenia. Dlatego też jakiekolwiek specjalne wykończenie, na przykład zmiana grubości czy „poszarpanie” tej części łopatki nie przynosi efektów i nie powoduje obniżenia głośności pracy wentylatora osiowego.

Winglety

Firma ebm-papst jako jedna z pierwszych wprowadziła w produkowanych przez siebie wentylatorach osiowych tzw. „winglety”, umiejscowione na krawędziach łopatek najbardziej oddalonych od silnika. Ten sposób ograniczania zawirowań powietrza powodujących powstawanie szumów znany jest m.in. z budowy samolotów, których skrzydła są bardzo często wyprofilowane w podobnym kształcie. Zastosowany element w znacznym stopniu redukuje poziom emitowanego hałasu, wynikającego z nieuporządkowanego przepływu powietrza. Obniżenie parametru głośności zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w laboratoriach firmy ebm-papst.

Porównanie wartości emitowanego hałasu wentylatora HyBlade® i wentylatora standardowego z łopatkami metalowymi

Porównanie wartości emitowanego hałasu wentylatora HyBlade® i wentylatora standardowego z łopatkami metalowymi

Wentylatory HyBlade®

Opracowana technologia z wykorzystaniem wingletów zastosowana została m.in. w serii wentylatorów osiowych HyBlade® z plastikowymi łopatkami. Odpowiednie wyprofilowanie tych części łopatek, które są głównymi przyczynami powstawania hałasu, oraz zastosowanie specjalnego tworzywa sprawiło, że są to obecnie jedne z najcichszych i najlżejszych wentylatorów osiowych dostępnych na rynku. Konstrukcja całego wentylatora, w tym sposób połączenia łopatek z silnikiem, pozwoliła uzyskać parametry jakościowe i wytrzymałościowe charakterystyczne dla powszechnie stosowanych obecnie wentylatorów osiowych z łopatkami metalowymi, w niektórych wypadkach nawet je przewyższając.

Test wentylatorÛw w ebm-papst Mulfingen GmbH&Co. KG (Niemcy)

Test wentylatorów w ebm-papst Mulfingen GmbH&Co. KG (Niemcy)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: